Het belang van bewegen is wetenschappelijk onomstreden. Beweging stimuleert de vitaliteit en kan het verouderingsproces vertragen. Bewegen heeft bij ouderen niet alleen een positief effect op cognitie, bewegingsvaardigheden en lichamelijke conditie, maar ook op valrisico, lichamelijke onrust, depressie, obstipatie, decubitus en incontinentie. Samen bewegen leidt bovendien tot meer sociale interactie en heeft daarmee een positief effect op het welzijn van de ouderen. 

Ouderen bewegen echter veel te weinig: 78% van de ouderen in zorginstellingen is inactief; oftewel, deze ouderen zijn geen enkele dag in de zomer of winter minimaal 30 minuten matig intensief lichamelijk actief. De Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijft dan ook voor dat woonzorgcentra een actief beweegbeleid moeten hebben. Dit betekent dat bewegen een structureel onderdeel moet zijn van de ouderenzorg. Niet alleen in de revalidatie, maar ook in het dagelijks leven. 

Deel deze pagina: