Bewegen in het ziekenhuis krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Op veel verschillende vakgebieden laten wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring zien dat mobiliseren van patiënten bijdraagt tot betere uitkomsten: in de neurologie, in de geriatrie, bij nierdialyse, op de Intensive Care, ter voorbereiding op operaties en voor het verkleinen van de kans op heropnames bij hartfalen en COPD. 

SilverFit is in 2008 begonnen met het maken van systemen met beweegoefeningen in spelvorm voor de geriatrische revalidatie. Inmiddels zijn onze systemen in gebruik in meerdere Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. SilverFit biedt verschillende systemen aan met veel mogelijkheden voor in het ziekenhuis. Door de zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden kan elke patiënt meedoen, ongeacht de fysieke of cognitieve mogelijkheden.

Download hier de SilverFit brochure Bewegen in het ziekenhuis waarin al onze systemen die patiënten activeren en motiveren worden belicht.


Patiënten in het ziekenhuis zijn vaak niet in staat om te mobiliseren middels lopen of actief fietsen op bv. een hometrainer. Een bedfiets kan hen in een vroeg stadium helpen vroegtijdig te activeren en starten met revalideren. 

De SilverFit Mile kan bijvoorbeeld aangesloten worden op een bedfiets en projecteert een film, zodat de ervaring van buiten fietsen zo dicht mogelijk benaderd wordt. Dit leidt tot vroege mobilisatie en betere fysieke uitkomsten. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de IC-afdeling en de dialyse afdeling. 

Logopedisten kunnen met behulp van de SilverFit Rephagia functionele en motorische slikoefeningen met visuele cues aanbieden. Lees de SilverFit whitepaper over dysfagie.

De SilverFit Flow biedt ademhalingstraining voor bijvoorbeeld patiënten met COPD of patiënten na kunstmatige beademing op de IC.

De SilverFit Newton biedt krachttraining om bijvoorbeeld de ontwikkeling van sarcopenie te voorkomen bij ouderen op de afdeling geriatrie of om aan te sterken na een operatie. Lees de SilverFit whitepaper over sarcopenie.

Met de SilverFit Compact kan de patiënt zelfstandig op de kamer in het ziekenhuis grof motorische, cognitieve en ADL-vaardigheden oefenen, naast de therapiemomenten.

Met de SilverFit Alois kunt u (beweeg) activiteiten aanbieden in de huiskamer van de afdeling geriatrie voor ouderen met (tijdelijke) fysieke of cognitieve beperkingen.

Therapeuten kunnen de SilverFit 3D inzetten om de grove motoriek, ADL- en cognitieve vaardigheden te oefenen met de patiënt in de oefenzaal. Lees de SilverFit whitepaper over het belang van bewegen voor geriatrische patiënten.

Bent u benieuwd naar de ervaringen in het ziekenhuis? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Deel deze pagina: