Zelf routes maken

Zelf eigen routes bepalen door middel van Google Street View

Met deze functie kunt u zelf, of samen met uw cliënt, een route kiezen om te gaan fietsen met de SilverFit Mile. De route wordt op het systeem getoond als foto’s, die door Google zijn gemaakt. Deze komen als een diashow voorbij, inclusief vermelding van straatnamen.

Het is hierdoor mogelijk om routes te maken die heel herkenbaar zijn voor uw cliënten, bijvoorbeeld waar zij vroeger gewoond hebben, of waar zij vaak op vakantie zijn geweest. Voor cliënten is het erg leuk om vertrouwde plekken te zien, wat weer motiverend kan werken voor de therapie. Deze routes met foto’s geven u als therapeut of begeleider aanknopingspunten om een gesprek aan te gaan met uw cliënt. 

De functie is ook te gebruiken zonder dat er gefietst of gewandeld hoeft te worden, waardoor u met bijvoorbeeld een groep cliënten naar een route kunt kijken.

Hoe werkt het?

  • De eigen routes maakt u op een speciale website. Om direct naar deze website te gaan, klikt u hier. De inloggegevens heeft u van ons per e-mail ontvangen. 
  • Op de website kunt u, net zoals via Google Maps, zelf een route uitstippelen. U voert een begin- en eindpunt in, en u kunt eventueel ook routepunten tussendoor toevoegen. Dit is mogelijk vanaf iedere computer met een internetverbinding, waardoor u eventueel ook thuis routes kunt maken.
  • Download de routes vervolgens via de website en sla ze op op een USB-stick.
  • De USB-stick steekt u vervolgens in de computer van het SilverFit Mile systeem, zodat de route in het systeem komt te staan. De USB-stick dient in de computer te blijven zitten.
  • In het startscherm van de SilverFit Mile vindt u linksboven een knop 'Andere route kiezen'. Vervolgens kiest u het tabblad 'Google Street View'. Hier ziet u alle routes die u opgeslagen heeft op de USB-stick. Mocht u een gedetailleerdere uitleg nodig hebben, dan verwijzen wij u graag naar de SilverFit Mile Gebruikershandleiding pag. 18-20.

Deel deze pagina: