SilverFit Compact

De SilverFit Compact biedt fysiotherapeuten de mogelijkheid om mensen op hun eigen kamer van een (revalidatie)afdeling naast de therapiemomenten extra te laten oefenen. Dit kan met verschillende oefeningen, zoals oefeningen in zit voor de rompbalans, oefeningen om de zit-sta functie te verbeteren en krachtoefeningen voor de armen, romp en benen.

Gebruik

De SilverFit Compact is een eenvoudig draagbaar systeem met ingebouwde computer en 3D-camera. De SilverFit Compact kan op verschillende manieren worden gebruikt in de praktijk. De cliënt kan op zijn kamer zelfstandig of samen met familie oefeningen doen naast de therapie. Als de cliënt niet naar de oefenzaal of de locatie kan komen voor therapie, kan de therapeut met de SilverFit Compact op de kamer of in de thuissituatie van de cliënt oefeningen doen. 

Voortgang

De therapeut spreekt samen met de cliënt af welke behandeldoelstellingen er zijn voor de therapie. Samen wordt bekeken welke oefeningen uit de SilverFit Compact nodig zijn om dat doel te bereiken. Deze oefeningen worden opgeslagen in een protocol, daarin wordt tevens de frequentie van de oefeningen afgesproken. Elke keer als er geoefend wordt, worden de behaalde scores opgeslagen. Zo is de voortgang tot het uiteindelijke behandeldoel inzichtelijk en kan dit ten alle tijde worden ingezien door cliënt, familie en therapeut. De oefeningen kunnen altijd aangepast worden in het ingestelde protocol.

Als de cliënt zelfstandig of onder begeleiding van een mantelzorger de oefeningen gaat doen, worden de oefeningen na elkaar aangeboden. Voorafgaand aan iedere oefening is er een korte video met instructies. Tijdens de oefening ondersteunt de SilverFit Compact verbaal de bewegingen. Na iedere oefening biedt de SilverFit Compact een korte pauze, waarna de volgende oefening wordt gestart.

 Voor wie

 • Inzetbaar bij een groot aantal cliënten; van mensen met rompbalans zonder stafunctie tot mensen die lopen met of zonder loophulpmiddel.
 • De SilverFit Compact kan gebruikt wordt bij onder andere de volgende doelgroepen: 
  • Status na CVA
  • Status na orthopedische aandoeningen, onder andere THP en TKP
  • Status na fracturen in onderste en bovenste extremiteit
  • status na beenamputatie
  • COPD
  • Kwetsbare ouderen
  • Neurologische problemen
  • Algehele malaise

Waar

 • Op kamer van cliënt zelfstandig of onder begeleiding van familie
 • Op kamer van cliënt met therapeut
 • In de thuissituatie van de cliënt

Waarom

 • Sneller resultaat
 • Kortere ligduur
 • Meerdere oefenmomenten op een dag
 • Spelelement en de score motiveert de cliënt waardoor hogere therapietrouw
 • Krachttraining voor armen, romp en benen; transferstraining (zit-stafunctie); mobiliserende oefeningen voor armen, benen en romp.

Hoe

 • De therapeut/ begeleider kan zelf de oefeningen selecteren in het protocol afhankelijk van de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de cliënt.
 • Per dag kan er een ander oefenprotocol worden ingesteld om een afwisselend programma aan te bieden.
 • Als het protocol is ingesteld kan de client zelfstandig of samen met familie de oefeningen uitvoeren naast de therapie die de cliënt ontvangt.
 • Geen losse mapjes/ A4tjes met huiswerkoefeningen erop
 • Therapeut kan op de kamer of in de thuissituatie van de cliënt een protocol maken en samen oefeningen doen met de SilverFit Compact
 • Therapeut en cliënt kunnen samen de resultaten terugkijken en zonodig oefeningen aanpassen
 • De Compact kan in kleine ruimtes gebruikt worden. (De afstand tussen de Compact en de persoon die oefent moet ongeveer 150 cm zijn)


Meer oefenen leidt tot beter functioneel herstel

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat méér therapie bijdraagt aan een sneller en meer volledig functioneel herstel na een CVA (Veerbeek et al. 2014, Kwakkel 2009, Kwakkel et al. 2004). Dit geldt voor de vroege en late revalidatiefase (van 24 uur tot 6 maanden), maar ook voor de chronische revalidatiefase  (> 6 maanden; Richtlijn Beroerte KNGF,2014). Kwakkel et al. (2004) concludeerden op basis van een systematische review dat meer (gemiddeld 2x zo veel) fysio- en ergotherapie in de eerste 6 maanden na een cva resulteerden in verbeteringen in adl activiteiten. De resultaten lieten geen plafondeffecten van fysiotherapie zien. Er werd geen limiet van therapeutische activiteit gevonden waarna geen verdere reacties te zien waren. De
Richtlijn Beroerte (KNGF, 2014) adviseert dat cliënten die beperkt zijn in het dagelijks functioneren (Barthel Index 19) iedere dag tijdens de opname minimaal 45 minuten oefenen, al dan niet onder begeleiding.

Compact kwakkel 2014

De aanbevolen oefenintensiteit wordt niet gehaald

Huijben et al. (2009) onderzocht hoeveel CVA cliënten in een Nederlands verpleeghuis dagelijks besteden aan therapie. Maar slechts 20 % van de dag (103,5 minuten) werd bested aan therapeutische activiteiten. Hiervan werd slechts 9% besteed aan fysiotherapie (19 minuten per dag). Huijben et al. (2012) en Kwakkel (2009) bespreken verschillende andere studies in ziekenhuizen en revalidatieafdelingen. Steevast wordt maar een klein gedeelte van de dag besteed aan therapeutische activiteiten (tussen de 13 en 45% per dag).

Aanbeveling tot meer oefenen, ook buiten de therapietijd

Bovenstaande resultaten laten zien dat cva cliënten onderbehandeld worden. De Richtlijn Beroerte (KNGF, 2014) beveelt dan ook aan om CVA cliënten tijdens de revalidatiefase meerdere malen  per dag te behandelen, niet alleen doordeweeks, maar ook in het weekend. Met daarbij de mogelijkheid dat de cliënten ook buiten de therapietijd kunnen oefenen, eventueel met een mantelzorger.

Zelfstandig oefenen op de afdeling vergroot de oefentijd

Meer oefenen kan bijvoorbeeld op de afdeling. In een studie van Huijben et al. (2012) werden CVA cliënten door verpleegkundigen  ondersteund en gestimuleerd om vaker en zelfstandiger te oefenen buiten de therapietijd om. De therapeutische activiteiten namen toe van 103,5 minuten naar 156,5 minuten per dag (een toename van 50%).

SilverFit op de afdeling

In de studie van Van Wijngaarden (2014) was één van de doelen om het aantal trainingsmomenten voor de geriatrische orthopedische  revalidant te vergroten naar twee keer daags 20 tot 30 minuten. Deze trainingsmomenten vonden plaats bij de fysiotherapeut en op de afdeling o.l.v. verzorgenden en activiteitenbegeleiders.
Na een periode van 6 weken is het percentage van cliënten dat 2 keer per dag trainde toegenomen van 0 naar 60%.

Virtuele therapie helpt om motivatie te vergroten

Voor het motorisch leren tijdens een behandeling zijn onder andere deze elementen van belang (Richtlijn Beroerte KNGF, 2014):

 • de oefening moet op maat zijn van de cliënt
 • er moet voldoende herhaling zijn in de oefeningen
 • er moet verbaal en non-verbaal feedback gegeven worden over de uitvoering
 • de motivatie tot leren moet vergroot worden door de cliënt te informeren over het doel, door te coachen en door (positieve) feedback te geven. 

De review van Holden (2005) laat zien dat spellen de motivatie van de cliënt versterken. Hierdoor kan de cliënt veel vaker en langer repeteren, zonder dat dit als een last ervaren wordt. De voortdurende feedback van de spellen versterken de motivatie.
Daarbij gaat het zowel om directe feedback (doe ik het goed of niet) als om inzicht in de lange-termijn prestatieverbetering.

Afbeelding Holden SilverFit

Thuis oefenen met de SilverFit

De uitdaging is om cliënten ook thuis te laten trainen. Spellen kunnen hiervoor goed ingezet worden. Een veelbelovende rol van telerevalidatie werd beschreven in de Richtlijn Beroerte (KNGF, 2014). Op deze manier begeleidt men cliënten op afstand
en speelt men in op zelfmanagement: cliënten oefenen zelfstandig in de eigen woon-en leefomgeving en evalueren de uitvoering en vooruitgang regelmatig met de fysiotherapeut. Nawaz et al. (2014) keken naar een interactief prototype om ook thuis te kunnen oefenen, gericht op valpreventie. De evaluatie liet zien dat de ouderen positieve ervaringen hadden bij het gebruik van een touchscreen.

Een systematische review van Miller et al. (2014) keek naar het effect en de haalbaarheid  van virtuele beweegspellen bij ouderen thuis. Er werden positieve effecten gevonden op de balans, loopactiviteiten, fysieke lichaamsfuncties, eenzaamheid, stemming en kwaliteit van leven. Veel studies beschreven dat de ouderen de virtuele spellen leuk vonden. Verder onderzoek is echter noodzakelijk, omdat de meeste studies gevonden door Miller et al. (2014) nog niet van voldoende kwaliteit waren om conclusies te trekken over de effectiviteit.

Literatuur overzicht

 • Huijben-schoenmakers, m., Gamel, C. & Hafsteinsdóttir, T.B. (2009). Filling up the hours: How do stroke patients on a rehabilitation nursing home spend the day? Clinical rehabilitation, 23 (12): 1145- 1150.
 • Huijben-schoenmakers, m., Rademaker, A. & Scherder, E. (2012). “Can practice undertaken by patients be increased simply through implementing agreed national guidelines?” An observational study. Clinical rehabilitation, 27 (6): 513-520.
 • Richtlijn Beroerte (2014). Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). kwakkel, g., Peppen, van P., Wagenaar, R.C., Dauphinee, S.W., Richards, C., Ashburn, A.,
 • Kwakkel, g. (2009). Intensity of practice after stroke: More is better. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 160(7):295-298.
 • Miller, K.J., Adair, B.S., Pearce, A.J., Said, C.M., Ozanne, E. & Morris, M.M. (2014). Effectiveness and feasibility of virtual reality and gaming system use at home by older adults for enabling physical activity to improve health-related domains: a systematic review. Age and Ageing, 43:188-195.
 • Nawaz, a., Helbostad, J.L., Skjaeret, N., Vereijken, B., Bourke, A., Dahl, Y. & Mellone, S. (2014). Designing smart home technology for fall prevention in older people. In: HCI International – Posters’ Extended Abstracts, Communications in Computer and Information Science, 435: 485-490.
 • Oudheusden, van p. (2013). Virtual reality in de ouderenrevalidatie. University of Applied  Sciences Leiden, unpublished MSc-thesis work.
 • Veerbeek, j.m., Wegen, van E., Peppen, van R., Wees, van der P.J., Hendriks, E., Rietberg, M. & Kwakkel,G. (2014). What is the evidence for physical therapy poststroke? A systematic review and Meta-Analysis. PLos ONE 9 (2): e87987.
 • Wijngaarden, van j. (2013). Kan therapeutisch gamen gebruikt worden als extra trainingsmoment bij de geriatrische orthopedische revalidant? Avans Plus University of Applied Sciences, unpublished MSc-thesis work.

Trainingsmogelijkheden op de Compact zijn vergelijkbaar met de SilverFit 3D camera:

 • oefeningen in zit voor rompfunctie
 • armoefeningen
 • transfertraining: opstaan en gaan zitten
 • spierkrachtoefeningen voor armen en benen
 • cognitieve oefeningen
 • balansoefeningen en loopoefeningen zijn mogelijk mits dit veilig is om zelfstandig te oefenen. De benodigde ruimte is hiervoor groter.

SilverFit Compact systeem

Comact systeem2 

Een eenvoudig draagbaar systeem met ingebouwde computer en 3D camera

Eenvoudig te gebruiken op de eettafel of keukentafel. Om het systeem te gebruiken is niet meer installatie nodig dan de stekker in het stopcontact steken. De software is vooraf door ons op het systeem geïnstalleerd

Servicepakket 

Compact training 

Servicepakket (1 jaar, uitbreidbaar)

Installatie ter plekke, training van fysiotherapeuten, verzorgenden en familieleden, snelle service ter plaatse bij eventuele problemen, updates van software